Overnemen van een bedrijf

De aankoop van een bestaand Frans bedrijf is vaak een goed idee.

U koopt een lopend - al is het soms een slecht lopend - bedrijf waarin tal van zaken waar u als starter mee te maken krijgt, al geregeld zijn.  

Verder is het overnemen van een bedrijf is in Frankrijk strak geregeld, met veel beschermingsclausules voor de koper. Waar u in Nederland als koper behoorlijk wat risico’s loopt, is dat in Frankrijk veel minder het geval. De wettelijke informatieplicht waaraan een verkoper van een bedrijf of bedrijfsactiviteit moet voldoen, is in Frankrijk een pak strenger. Een bedrijf aankopen in Frankrijk is in elk geval transparanter dan in Nederland.

De overname van een bedrijf is mogelijk op de volgende manieren:

  • door overname van (een meerderheid van) aandelen - wanneer het gaat om een Franse vennootschap, een SARL, SAS, SCI of vergelijkbare bedrijfsvorm. Slechts in uitzonderlijke gevallen is deze wijze van overname aan te bevelen, omdat de nieuwe eigenaar verantwoordelijk wordt gesteld voor alle in het verleden aangegane verplichtingen en daaruit volgende aansprakelijkheden.
  • door overname van het handelsfonds (fonds de commerce). Hierbij worden uitsluitend specifiek genoemde bedrijfsmiddelen overgenomen. Eerder aangegane verplichtingen van de vorige eigenaar gaan alleen mee in de overname als ze nauwkeurig omschreven zijn in het overnamecontract.
  • door overname van zowel fonds de commerce als murs.  In dit geval wordt naast de bedrijfsmiddelen ook onroerend goed (bv. het bedrijfspand) mee overgenomen.

Vinden van een koper of verkoper

Er bestaan verschillende websites waar bedrijven te koop worden aangeboden, maar ook in plaatselijke krantjes staan veel advertenties. Verder houden de meeste Chambres de Commerce lijsten bij en ook veel makelaars bieden bedrijven te koop aan.

Murs & Fonds de Commerce

Met de fonds de commerce koopt u het geheel aan bedrijfsactiviteiten, zonder ook eigenaar te worden van het bedrijfspand. Dat wordt u pas als u ook de ‘murs’ koopt.

Compromis de vente voor het pand

Wanneer u alleen het bedrijfspand (de ‘murs’) koopt, kunt u geld verdienen met het huurcontract dat u overneemt of afsluit met de eigenaar van het fonds de commerce.

Projet de Cession de Fonds de Commerce

Voor de overname van een fonds de commerce tekent u een door de notaris opgesteld ‘contrat de cession de fonds de commerce’, meestal voorafgegaan door een compromis de vente.

Opschortende en ontbindende voorwaarden

Eén belangrijke opschortende voorwaarde is dat bij aanschaf van zowel murs als fonds de commerce de koop alleen doorgaat als beide contracten getekend worden. Voor beide contracten individueel kunnen er ook nog opschortende voorwaarden gelden.

Ondertekenen van de contracten

Het compromis de vente hoeft niet bij een notaris te worden getekend, maar het is oppassen voor makelaars die forse bedragen aanrekenen voor het opstellen van de contracten of het inschrijven van de fonds de commerce.

Wachten op de acte authentique

Voor de overdracht van een fonds de commerce moet men rekenen op een periode van twee maanden - vaak zelfs langer. In die tijd moet de verkoper het fonds de commerce ‘bewaren’ en ‘onderhouden.’

Ondertekenen van de acte authentique

De actes passeren bij de notaris, maar niet nadat een formeel boekhoudkundig rapport, een dossier technique en een gedetailleerde lijst van wat allemaal deel uitmaakt van de fonds de commerce, is overhandigd door de verkoper. Na verkoop overloopt de Franse belastingdienst dit nog eens gedetailleerd. De verkoper krijgt de opbrengst van verkoop van de fonds de commerce pas na vele maanden, soms pas na een half jaar, uitgekeerd.