Aan-en-verkoop

De aankoop of verkoop van onroerend goed in Frankrijk verloopt meestal zonder problemen. Een contract biedt ook een zekere rechtszekerheid en de meeste notarissen voeren hun werk nauwgezet uit.

Vinden van een koper of verkoper

Frankrijk kent geen ‘Funda’ en de kans is klein dat dit er ooit komt, gezien het gebrek aan samenwerking tussen makelaars. Toch biedt het internet steeds meer eenvoudige manieren om een koper of verkoper te vinden voor de Franse markt.

Onderhandelingen en afspraken

De onderhandelingen over een aankoop zijn in Frankrijk niet fundamenteel anders dan in Nederland, al zijn er wel verschillen. Over het algemeen zijn Franse makelaars wat opdringerig en wordt u pas serieus genomen als u een bod heeft gedaan. Veel Nederlanders willen eerst alle technische informatie hebben van het pand alvorens een bod te doen. In Frankrijk is het gebruikelijk om eerst een bod te doen en dan pas vragen te stellen. U kan het bod immers altijd nog terugtrekken zonder consequenties tot tien dagen na ondertekening van het voorlopige koopcontract. Teken niet zomaar elk willekeurig papier dat de makelaar u voorlegt.

Opstellen compromis de vente

In Frankrijk draait alles om een goed koopcontract, de compromis de vente. Als dat goed in elkaar steekt, kan u weinig gebeuren. Laat de compromis de vente nalezen door iemand met kennis van zaken. Niet alleen wat er in staat is van belang, ook wat er is weggelaten. Als u zelden of nooit zo’n contract heeft gelezen, dan is de kans groot dat u iets over het hoofd ziet, zelfs als u heel goed Frans kent.

Het dossier technique

De Franse wet verplicht verkopers om een aantal technische rapporten en verklaringen op te leveren. De kosten daarvan moeten worden gedragen door de verkoper. Deze rapporten zeggen veel, maar niet alles over de technische staat van het pand.

Opschortende en ontbindende voorwaarden

In een compromis de vente kunnen alle gewenste opschortende en ontbindende voorwaarden worden opgenomen. Laat u niet wijsmaken dat dit een standaardcontract is. Het is letterlijk een compromis tussen de wensen van de koper en die van de verkoper.

Ondertekenen van de compromis de vente

Bij transacties van onroerend goed in Frankrijk ontstaan soms problemen door malafide makelaars of malafide verkopers. Koper kunnen naïef of argeloos zijn of ook alles zelf willen uitzoeken. U mag de compromis de vente echter pas ondertekenen als u die volledig begrijpt en het ermee eens bent.

Wachten op de acte authentique

Er zit minimum twee maanden tussen de ondertekening van de compromis de vente en de ondertekening van de definitieve transportakte, de acte authentique. In de praktijk is die periode soms zelfs langer.

Ondertekenen van de acte authentique

De acte authentique moet altijd door een Franse notaris verwerkt worden. Dit contract is vergelijkbaar met een Nederlandse transportakte.