Huur en verhuur

Het huren van een woning of bedrijfspand is in Frankrijk aan veel meer wetten en regels onderworpen dan in Nederland of België.

De wet onderscheidt verschillende huurcontracten, die allemaal aan strikte eisen moeten voldoen. Wijkt een huurcontract ook maar enigszins af van wat de wet voorschrijft, kan zo’n contract ongeldig worden verklaard. Dat draait meestal slecht uit voor de verhuurder. Deze pagina’s behandelen de verhuur op lange termijn van gemeubileerd of niet-gemeubileerd onroerend goed. Dit is langer dan zes maanden. Vakantieverhuur valt hier dus niet onder. Daarvoor verwijzen wij u graag naar onze andere pagina over vakantieverhuur.

Vinden van een huurder of verhuurder

Voor een buitenlander is het niet altijd gemakkelijk om iets te huren in Frankrijk. In de ogen van veel verhuurders vormen buitenlandse huurders een groter risico dan Franse huurders, terwijl ze wel dezelfde huurbescherming genieten als de Fransen.

Onderhandelingen en keuze huurcontract

Behalve over de huurprijs valt er in Frankrijk niet zo heel veel te onderhandelen. Bijna alle overige afspraken, inclusief de tijdsduur, de onderhoudsplicht, de huurverhogingen, etc. liggen vast in de wet. Om die reden is het van cruciaal belang om het juiste huurcontract te kiezen.

Opstellen huurcontract

Een huurcontract kan worden opgemaakt door een notaris, een makelaar of door de verhuurder of huurder zelf. Hoe geringer de deskundigheid van de opsteller, hoe groter de kans op een contract dat niet aan de wettelijke eisen voldoet. De volgende soorten huurcontracten worden beschreven: bail d’habitation, bail commercial, bail précaire en bail mixte.

Het Dossier Diagnostic Technique

Een verhuurder moet een aantal technische rapporten opleveren als bijlage aan het huurcontract. Zonder deze rapporten is het huurcontract niet geldig. De kosten van het opmaken van het dossier diagnostic technique zijn voor de verhuurder.

Opschortende en ontbindende voorwaarden

Veel van de opschortende en ontbindende voorwaarden in een huurcontract liggen vast in de wet. Uiteraard kunnen verhuurder of huurder daar hun eigen voorwaarden aan toevoegen, maar indien deze ook maar enigszins het wettelijk recht van de huurder beperken, kunnen zij door een rechter ongeldig worden verklaard.

Ondertekenen van het huurcontract

Uiteraard moet het huurcontract worden ondertekend voordat het pand wordt betrokken, maar zowel huurder als verhuurder doen er goed aan zich buigen over het beheer (gérance) en het opmaken van een beschrijving van de staat van het pand (état des lieux).