Vastgoed Frankrijk

Heeft u uw zinnen gezet op een huis in Frankrijk, klop dan zeker bij ons aan. We maken u graag wegwijs in het administratieve en juridische aan- en verkoopproces van vastgoed in Frankrijk dat toch enigszins afwijkt bij dat in Nederland. We staan hierbij ook stil bij specifieke Franse gebruiken en gewoontes.

Concreet maken we o.a. het verschil duidelijk tussen de compromis de vente & de acte authentique. Dit betreft de formele koopovereenkomst die op juridisch vlak goed in elkaar moet zitten. Het correct en conform vastleggen van alle wettelijke regels en aankoopafspraken in een compromis de vente vereist een zekere deskundigheid. Laat u zeker niet bedotten door ijverige makelaars. Zo laat u deze documenten best opstellen door een notaris. De compromis de vente bevat bv. een gedetailleerde handleiding die de koper goed moet volgen om gebruik te kunnen maken van het financieringsvoorbehoud. Niet onbelangrijk. We geven eveneens een overzicht uit welke documenten het verkoopdossier moet bestaan.

Tot slot gaan we ook dieper in op de verschillende mogelijkheden om een pand te huren of te verhuren, zowel op zakelijk als op particulier niveau. We vergelijken verschillende soorten huurcontracten en spitsen ons toe op belangrijke aandachtspunten bij onderhandelingen en bepaalde voorwaarden.

Laat u door ons begeleiden en vermijd mogelijke valkuilen!