Murs en fonds

Anders dan in Nederland is de verkoop van een Frans bedrijf strak gereguleerd.

De verkoper moet een groot aantal gegevens opleveren, waaronder de exacte beschrijving - vaak in groot detail - van wat er precies wordt verkocht, een accountantsverklaring voor de drie voorafgaande jaren, een kopie van alle lopende inkoopcontracten, arbeidscontracten en licenties, etc. Verkopers moeten na de verkoop twee tot zes maanden wachten op uitbetaling van de koopsom, omdat crediteuren dan nog de gelegenheid hebben om af te rekenen met de oude eigenaar en de belastingdienst desgewenst een onderzoek kan doen.

Wat koopt u precies?

Bij de aankoop van een bedrijf gaat het in principe over twee verschillende zaken:

  1. De aanschaf van het ‘fonds de commerce,’ het geheel aan bedrijfsmiddelen.
  2. De aanschaf van het onroerend goed, de murs. De procedure daarvoor is niet anders dan voor de aankoop of verkoop van onroerend goed zonder bedrijf.

Het is vaak mogelijk om fonds de commerce en murs samen te kopen, maar het komt ook voor dat slechts één van beiden wordt verkocht.

Huurcontract

Wanneer men niet zowel de murs als het fonds de commerce aankoopt, eist de Franse wet dat er een huurcontract wordt getekend tussen de respectievelijke eigenaars. Soms wordt ter gelegenheid van de transactie van het fonds de commerce een volledig nieuw contract opgesteld met een gebruikelijke looptijd van 9 jaar. Soms wordt het bestaande huurcontract van de verkoper van het fonds de commerce overgezet op naam van de koper.

Onderlinge samenhang

Indien de murs en het fonds de commerce samen worden gekocht, is het van groot belang dat de onderlinge samenhang duidelijk is. Er is dan nog altijd een huurcontract nodig als de murs privaat worden aangekocht en de fonds de commerce door een nieuw op te richten exploitatiebedrijf van de nieuwe eigenaar. In de contracten moet worden opgenomen dat de koper uitsluitend het ene deel koopt als ook tegelijkertijd het andere deel aan hem wordt verkocht. De koper betaalt meestal één prijs voor het geheel, maar de verdeling van de aankoopprijs over murs en fonds de commerce verdient aandacht.

Promesse de vente & promesse d’achat

Net als bij de aankoop van een huis worden ook bij een bedrijf a.h.w. tussencontracten aangeboden, variërend van een éénzijdige intentieverklaring (promesse d’achat) tot een optie (promesse de vente), met vaak voor de koper een te betalen schadevergoeding als die optie niet wordt gerespecteerd of die intentie niet wordt opgevolgd. Op zichzelf is er best te werken met dat soort tussencontracten, maar voor de helderheid is het gewoon beter om uitsluitend een door de notaris opgesteld compromis de vente te tekenen.