Acte authentique

Tussen de ondertekening van de voorlopige koopaktes en de transportakte, de acte authentique, moet nog heel wat gebeuren.

Wat betreft de murs is de procedure dezelfde als bij de aan- of verkoop van een pand. Wat de fonds de commerce betreft, zijn de volgende zaken van belang:

Taken van de verkoper

Voor zover nog niet alle informatie over de bedrijfsvoering en de inhoud van de fonds de commerce was opgeleverd, moet die informatie alsnog worden aangeleverd door de verkoper. Vaak gaat het om voorlopige cijfers van het lopende boekjaar, om zaken als licenties, aanpassingen aan een lopend huurcontract of een nieuw huurcontract met de eigenaar van de murs. Verder moet een verkoper er alles aan doen om de waarde van de fonds de commerce te bewaren. Hij mag geen langlopende contracten of leningen afsluiten, de klanten niet afschrikken etc. In geval van overtreding zal de notaris de verkoop opschorten totdat bepaald wordt wie de schade daarvan op zich neemt.

Taken van de notaris

Ondertussen neemt de notaris contact op met o.a. de belastingdienst om te controleren of de verkoper solvabel is en om te bepalen welke belastingafdracht noodzakelijk is t.g.v. de verkoop. De notaris kijkt ook in het hypotheekregister en in het register van bedrijven om te controleren of de fonds de commerce inderdaad verkocht kan worden. De notaris wordt eraan gehouden om de belangen van zowel koper als verkoper goed af te wegen.

Financiering regelen

Ondertussen moet de koper de financiering regelen. In de meeste gevallen zijn banken minder geneigd om de aankoop van een fonds de commerce te financieren. In geval van gelijktijdige aankoop van de murs, investeert de bank liever in de murs (in ruil voor een hypotheek) , terwijl de aankoop van het fonds de commerce vaak met eigen middelen wordt gefinancierd door de koper.

Verzekering regelen

Onderdeel van de fonds de commerce is een huurcontract en dat contract geeft aan dat de huurder, dus de nieuwe eigenaar van de fonds de commerce, het pand zal moeten verzekeren. Daarnaast zal in veel gevallen een aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten.