Ondertekenen

Voordat de acte authentique wordt getekend, is het van groot belang dat het contract een laatste maal wordt gereviseerd.

Of de murs nu worden aangekocht of niet, heeft de koper van de fonds de commerce het recht om voorafgaand aan het tekenen van het contract zowel de status van de fonds de commerce (zijn alle elementen aanwezig en in goede staat?) als de staat van het pand van de fonds de commerce te inspecteren.

Eigen bijdrage en hypotheek

Vooraleer de acte authentique kan worden getekend, moet het de volledige koopsom, bestaande uit een eigen bijdrage en een eventueel hypothecair bedrag op de derdengeldrekening zijn gestort van de notaris. Franse kopers willen nog wel eens een cheque uitschrijven voor dat bedrag, maar de meeste buitenlandse kopers beschikken daar niet over. Best is het verschuldigde bedrag tijdig over te schrijven.

Eindafrekening

De eindafrekening (d.w.z. het storten van de opbrengst op de rekening van de verkoper) kan nog een flinke tijd duren na de ondertekening van de acte authentique. Hou rekening met een tijdspanne van minimum twee maanden om het onderzoek bij de belastingdienst en het inschrijven van de nieuwe eigenaar van de fonds de commerce af te ronden.