De fonds de commerce

Voor de overname van de fonds de commerce moet een projet (een concept) van het cession de fonds de commerce worden opgemaakt.

Beschrijving van de fonds de commerce

Wanneer u een bedrijf op het oog heeft, is het belangrijk om na te gaan waaruit het bedrijf exact bestaat en wat u nu eigenlijk precies overneemt. Franse verkopers of hun makelaars geven al te vaak een vage beschrijving hiervan. Toch wordt alles duidelijk zodra er een voorstel op tafel komt voor het contrat de cession de fonds de commerce. Daarin wordt niet alleen een gedetailleerde beschrijving van de inhoud van de fonds de commerce opgenomen, maar ook de voorwaarden waaronder het fonds de commerce wordt verkocht. Uiteraard moet dit alles aan de gedetailleerde Franse wet op dit gebied voldoen. Let op: alles wat NIET is beschreven in het cession de fonds de commerce wordt NIET gekocht. Dat heeft een positieve en een negatieve kant. Misschien zijn er zaken die de verkoper niet op de lijst heeft gezet, waarbij u er vanuit ging dat ze bij de koop hoorden. Het is aan te raden het contract heel zorgvuldig te bestuderen en de tekortkomingen eruit te halen voordat alvorens te tekenen. Daar tegenover staat dat zaken zoals geschillen met instanties of werknemers, die niet op de lijst staan, de verantwoordelijkheid van de verkoper blijven.

Reden voor aankoop

De belangrijkste reden waarom Nederlanders een bedrijf in Frankrijk overnemen, is het aspect van de “bewezen business”, een product of een dienst die niet meer uitgevonden hoeft te worden, niet meer getoetst hoeft te worden aan de markt, met een bestaand klantenbestand, een vestigingsplek, vergunningen, een accountant, contacten met de bank, etc.

Reden voor verkoop

Het is belangrijk om zorgvuldig te onderzoeken wat de reden is dat een ondernemer zijn bedrijf wil verkopen. Vaak ligt die voor de hand. De ene verkoper gaat met pensioen, de ander heeft jaren het bedrijf geleid en wil nu ook wel eens het roer omgooien, nog een ander ziet zijn partner vertrekken. Soms kan de reden nogal vaag zijn: onduidelijke vetes in het dorp, ondoorzichtige familierelaties waar je als buitenstaander net niet je vinger achter krijgt. Voor de aankoop van de murs is dat niet zo belangrijk. Voor het fonds de commerce ligt dat anders. U heeft immers heuse toekomstplannen. Lijkt het prima op papier, maar voelt het niet goed aan, kunt u beter besluiten om nog maar even verder te zoeken naar een ander bedrijf.