Uw bedrijf in Frankrijk

Indien u al ervaring heeft als ondernemer, kunt u zich toespitsen op die thema’s waarbij het ondernemerschap in Frankrijk afwijkt van Nederland in wetten, regels of gewoontes. Indien u nog geen ondernemerservaring heeft, staat u een dubbele taak te wachten: niet alleen het opzetten van een nieuw bedrijf, maar ook vertrouwd raken met de Franse regelgeving.

Maar er is goed nieuws! De Franse overheid doet er veel aan om nieuwe ondernemers bij te staan en… u heeft ons gevonden om u met raad en daad bij te staan. Wij hebben tenslotte vijfentwintig jaar ervaring met het opzetten van nieuwe bedrijven in Frankrijk!

Het Franse ondernemersklimaat blijkt Nederlanders en Vlamingen zo goed te passen, dat taalbarrières en onbekende regels en gewoontes weinig invloed lijken te hebben op het succes van hun onderneming in Frankrijk. En dat is toch een mooie opsteker voor iemand die nog aan het avontuur moet beginnen.

De structuren en regels bij het oprichten van een Frans bedrijf zijn helaas niet altijd helder. Als startende ondernemer moet u dus nogal wat uitzoeken. In eerste instantie moet u de knoop doorhakken wat deze zes kwesties betreft:

 

  1. Wat is de exacte omschrijving van uw toekomstige bedrijfsactiviteit? Gaat het om een mix van activiteiten? Zijn één of meerdere activiteiten gereglementeerd of niet?
  2. Welke bedrijfsvorm en welk regime voor belasting en sociale lasten past het beste bij u?
  3. Vereist uw bedrijfsactiviteit inschrijving in een bedrijvenregister? Zo ja, bij welk register, en wat is de procedure?
  4. Gaat het u om de start van een nieuw bedrijf of wil u een bedrijf overnemen?
  5. Zal u personeel inhuren of mee overnemen?
  6. Hoe zal u uw Franse onderneming financieren?

 

Er zijn nogal wat keuzes te maken voor de startende onderneming. Als u er met deze website niet helemaal aan uitraakt, kunnen wij u helpen.