Bedrijfsvormen

Frankrijk kent veel meer verschillende bedrijfsvormen dan Nederland. Het is altijd even puzzelen welke vorm het best aansluit bij uw bedrijfsactiviteit, ambitie en persoonlijke situatie, wensen, investeringsbereidheid en risicogevoel.

We sommen ze hier allemaal even op (22), maar op de website beperken we ons tot de meeste gebruikte bedrijfsvormen voor Nederlanders en Vlamingen die gaan ondernemen in Frankrijk. Niet al deze bedrijfsvormen zijn nog populair en sommigen kunnen zelfs niet meer worden gekozen, maar ze zijn nooit formeel opgeheven.

 • AE: Auto-entrepreneur
 • EARL: Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée
 • EI: Entreprise Individuelle
 • EIRL: Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée
 • EURL: Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
 • GAEC: Groupement Agricole d’Exploitation en Commun
 • GFA: Groupement Foncier Agricole
 • Micro-entreprise
 • SA: Société Anonyme
 • SARL: Société à Responsabilité Limitée
 • SAS: Société par actions simplifiée
 • SASU: Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
 • SCA: Société en Commandite par Actions
 • SCEA: Société Civile d’Exploitation Agricole
 • SCI: Société Civile Immobilière
 • SCP: Société Civile Professionnelle
 • SCS: Société en Commandite Simple
 • SELAFA: Société d’Exercice Libéral à Forme Anonyme
 • SELARL: Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
 • SELAS: Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée
 • SELCA: Société d’Exercice Libéral en Commandite par Actions
 • SNC: Société en Nom Collectif

En dit zijn de meest gebruikte:

Daarnaast beschrijven we nog enkele andere bedrijfsvormen die ook nog wel eens worden gekozen door kleine ondernemers in Frankrijk.

Tenslotte bestaan er verschillende vormen van dochterbedrijven van buitenlandse bedrijven in Frankrijk.

Uiteraard helpen wij u graag bij de keuze van precies de juiste bedrijfsvorm in uw specifieke situatie, via een van onze cursussen of in een consult bij ons op kantoor of per telefoon/Skype.