Partijen

Bij de aan- of verkoop van onroerend goed in Frankrijk, maar ook bij de huur of verhuur moet heel wat geregeld worden. U kan veel zelf doen, maar het is niet te vermijden dat u met derden in aanraking komt. Die partijen delen niet altijd dezelfde belangen en delen al zeker niet uw droom.

Hieronder maakt u kennis met de partijen die een rol kunnen spelen in het proces. Niet elke partij komt in elk dossier aan bod.

Verkoper

Als u zelf verkoper bent, kan u zich zorgen maken of u wel een betrouwbare koper treft. Of u kan zich mogelijks zorgen maken over de betrouwbaarheid van de verkoper waarmee u in aanraking komt.

Koper

Al gedurende enkele jaren kunnen we spreken over een kopersmarkt in Frankrijk. Dat wil zeggen dat de relatieve macht van de koper groot is. Er zijn immers veel andere panden of bedrijven te vinden. Toch bereikt een slimme koper meer dan een eigenwijze.

Makelaar

De helft van de Franse huizen wordt zonder makelaar verkocht en een nog veel groter percentage wordt zonder tussenkomst van een makelaar verhuurd. De hoge courtages in Frankrijk hebben er vast mee te maken, maar dat is niet het hele verhaal…

Notaris

De meeste Franse notarissen zijn te vertrouwen deskundigen. De regelgeving is zo strikt, dat ze zich nauwelijks een misstap kunnen veroorloven. De notaris neemt uw belangen ook ter harte. Vraag uitgebreide uitleg aan uw notaris - als u voldoende Frans spreekt. Is dat laatste niet het geval, huur dan een deskundige in die namens u met de notaris communiceert.

Financier

Banken, particuliere investeerders, de verkoper zelf, etc. Er kunnen veel partijen zijn die de realisatie van uw plan willen (mee)financieren.

Technisch inspecteur

U krijgt hem lang niet altijd te spreken, maar hij is wel cruciaal in uw beslissing om een pand te kopen of te huren. En verkopers en verhuurders zien hem vaak met knikkende knieën komen. Wat zou de technisch inspecteur allemaal vinden?

Bouwkundig inspecteur

Het is niet verplicht om een bouwkundig inspecteur in te schakelen, en ook in lang niet alle gevallen noodzakelijk. Als koper moet u de kosten betalen. Nu is het niet omdat een huis er al staat, dat de funderingen goed zijn.

Gemeente

De gemeente speelt bij de aankoop van Frans onroerend goed een belangrijkere rol – meer dan in Nederland. Niet alleen het bestemmingsplan is van belang, maar ook het voorkeursrecht van de gemeente, de woonvergunning en nog veel meer.

Safer

Zijn er landbouwgronden betrokken in de verkoop? Dan heeft de “grondbank” Safer hier het eerste en laatste woord over. Zij beslissen of u deze terreinen mag kopen.