Contracten

Indien eenmaal de compromis de vente voor de cession de fonds de commerce en voor de murs zijn opgesteld en goedgekeurd kunnen de contracten worden getekend.

Bij de notaris

Aangezien de notaris meestal is betrokken bij het opstellen van deze contracten, ligt het voor de hand dat het contract wordt ondertekend in het notariaat. Vooral de cession de fonds de commerce bevat veel bijlagen die van groot belang zijn voor de bescherming van de koper. Ondertekening ter plaatse ligt dan ook voor de hand, zodat de notaris alles precies kan uitleggen.

Volmacht

Indien u niet aanwezig kunt zijn (als koper of verkoper) bij de ondertekening van de voorlopige contracten, dan kan u de notaris een volmacht verlenen. Een medewerker van het notariskantoor zal dan in uw naam tekenen – indien u het volledig eens bent met de inhoud van de contracten.

Op afstand

In theorie kunt u de contracten op afstand, bijvoorbeeld bij u thuis, ondertekenen. Dit is echter voor een cession de fonds de commerce zeer ongebruikelijk en af te raden. Het verkopen of het aankopen van een bedrijf is belangrijk genoeg om daar zelf bij aanwezig te zijn, ook al staat de wet ondertekening op afstand toe.