Inschrijfprocedures

Alle in Frankrijk gevestigde ondernemingen moeten verplicht worden geregistreerd.

Dit kan in het Régistre du Commerce et des Sociétés (RCS), het Répertoire des Métiers (RM) of één van de andere bedrijfsregisters.

Vrije vestiging van ondernemers zoals Nederland dat kent voor heel wat bedrijfsactiviteiten is lang niet altijd mogelijk in Frankrijk. U schrijft uw bedrijf in bij de instantie die bij uw bedrijfsactiviteit hoort en dient in bepaalde gevallen toestemming te vragen aan de gemeente. In veel gevallen moet een diploma worden voorgelegd. Ervaring in de door u gekozen branche is een pluspunt, maar niet altijd strikt noodzakelijk. Vaak zijn de vestigingseisen eigenlijk meer een administratieve rompslomp dan een echte drempel.

Een inschrijving leidt tot de afgifte van een SIREN/SIRET-nummer. Let wel op: omgekeerd betekent een SIREN-nummer niet dat u ook te maken heeft met een geregistreerd bedrijf. Ook overheidsorganisaties, stichtingen etc. krijgen een SIREN-nummer!

Het inschrijven van bedrijven in Frankrijk wijkt op een belangrijk punt af van de Nederlandse regels van de Kamer van Koophandel. Zo zijn er maar liefst zes verschillende instanties in Frankrijk, waar Nederland er maar één heeft. Verder hanteert elk van die instanties een lijst met nauwkeurig omschreven bedrijfsactiviteiten. Dit zijn de belangrijkste instanties:

  • Chambre des Métiers et l’Artisanat (CMA);
  • Voor bedrijfsactiviteiten die vallen onder Professions Libérales:  Unions de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF);
  • Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI);
  • Voor bedrijfsactiviteiten die vallen onder Agent Commercial: Greffe du Tribunal de Commerce (Greffe);
  • Chambre d’Agriculture (CA).

Elk van deze instanties kan een aanvraag tot inschrijving weigeren en u doorverwijzen naar een andere instantie waar de bedrijfsactiviteit meer zou bij passen. Dit kan gepaard gaan met andere of aanvullende eisen, andere formaliteiten en soms zelfs andere belastingtarieven.

Activiteiten kunnen elkaar inderdaad overlappen of kunnen niet steeds heel nauw worden afgebakend.

Dit duiden we even a.d.h.v. een voorbeeld. Een tuinman die tevens tuinarchitect is, heeft een dubbele inschrijving nodig (d.w.z. een inschrijving bij twee verschillende instanties). Een tweede voorbeeld: een metselaar met daarnaast een opleiding in timmerwerk heeft een hoofd- en neveninschrijving nodig bij één en dezelfde instantie. Een ander voorbeeld is het beroep van “webdesigner”. Enkele jaren terug bestond nog geen omschrijving of “hokje” voor dit toen nieuwe beroep en bleek de inschrijving van een onderneming met webdesign als bedrijfsactiviteit niet evident. Bij nieuwe beroepsactiviteiten kan het vertalen van de bedrijfsactiviteit in een code dus wat voeten in de aarde hebben. Wil u meer te weten komen over deze materie, kan u alvast de website van het "Institut national de la statistique et des études économiques" raadplegen. Uiteraard kunnen wij u ook helpen om de juiste (of soms: de beste) code te vinden bij uw gewenste bedrijfsactiviteit. Die is immers bepalend voor de instantie waarbij u uw bedrijf dient in te schrijven.

Goed nieuws is dat de regering Macron heeft aangekondigd dat in 2022 al deze instanties worden samengevoegd tot één digitaal loket. In Nederland hebben we hiervoor de KvK.

Bij de inschrijving is één van de eerste vragen: wat is de naam van het bedrijf? Nederland kent een vrij streng beleid wat naamgeving betreft. Indien iemand anders de naam al gebruikt, moet de nieuwe ondernemer iets nieuws verzinnen. In Frankrijk zijn die eisen niet zo streng. Voor eenmanszaken is er helemaal geen controle nodig op gebruik van naam. Ondernemers die er toch zeker van willen zijn dat hun nieuwe Franse onderneming niet verward kan worden, kunnen even op www.societe.com nagaan of de gewenste bedrijfsnaam al in gebruik is. Overigens, een inschrijving kan worden afgewezen indien de ondernemer een naam heeft gekozen die beledigend of schunnig is in het Frans of als de naam gelijk is aan de omschrijving van de bedrijfsactiviteit.