Voorwaarden

Voor de aankoop van de murs gelden meestal de gebruikelijke voorwaarden. Wat er nog bijkomt, is de gelijktijdige verkoop van de fonds de commerce of de gelijktijdige ondertekening van een huurcontract.

Hier vindt u de gebruikelijke voorwaarden bij de overdracht van onroerend goed.

Het cession de fonds de commerce kan een aantal bijzonder opschortende en ontbindende voorwaarden bevatten:

Rechten en plichten van koper en verkoper

Bij de verkoop van onroerend goed hebben koper en verkoper na de ondertekening van de acte authentique niets meer met elkaar te maken, tenzij de verkoper gebreken niet heeft gemeld die niet onder de regels voor verborgen gebreken vallen. Bij een cession de fonds de commerce ligt dat anders. De verkoper moet in de periode tussen ondertekening van de compromis de vente en de acte authentique het fonds de commerce onderhouden (d.w.z. de onderneming draaiende houden alsof er geen verkoop is). De overdracht wordt gerealiseerd in een periode van minimum twee weken waarin koper en verkoper nauw samenwerken. De uitbetaling van de koopsom door de notaris kan echter om verschillende redenen worden uitgesteld, zodat de verkoper toch nog met zijn onderneming bezig is - soms zelfs lang na overdracht. De relatie tussen koper en verkoper kan om emotionele, financiële of organisatorische redenen fout lopen. Een extra reden om de cession de fonds de commerce zorgvuldig te laten opstellen en alle voorwaarden minutieus te beoordelen.

Vergunningen, contracten en licenties

Bij het ondertekenen van het definitieve contract moeten alle vergunningen, licenties en contracten gecontroleerd zijn en in orde bevonden zijn. Dit geeft een grote mate van zekerheid aan de koper dat alles in orde is bij overname van het bedrijf, maar het blijft belangrijk alle bijlagen zorgvuldig te controleren. Een verlopen campinglicentie kan bijvoorbeeld een enorm probleem zijn voor de nieuwe ondernemer. Een ‘vergeten’ arbeidscontract van iemand die al maanden ziek thuis zit, ook.

Accountantsverklaring

Zonder accountantsverklaring kan de akte niet passeren. Maar als de compromis de vente al is getekend voordat de koper inzage heeft gekregen in het accountantsrapport, valt er niets meer aan te doen als de cijfers tegenvallen. Het is dus aan te raden om de accountantsverklaring voor de drie voorafgaande jaren al in te zien vóór de ondertekening van de compromis de vente.