Koper

Op deze website beperken we ons tot de particuliere of zakelijke koper van onroerend goed in Frankrijk.

Voor professionele handelaars in onroerend goed gelden gedeeltelijk andere regels.

Indeling kopers:

  1. Eén persoon koopt het pand als particulier.
  2. Twee personen die getrouwd zijn, kopen het pand. Twee personen die samenwonen, moeten echter opletten. Het Nederlandse notarieel samenlevingscontract is inmiddels erkend in Frankrijk en w.b. de aankoop van onroerend goed gelijk gesteld aan het huwelijk. Woont u echter samen zonder formeel contract, wordt u mogelijks geconfronteerd met hoge successierechten als één van beide partners komt te overlijden. We raden u aan om dit te regelen voorafgaand aan de ondertekening van de acte authentique. U kan eventueel een specifiek testament laten opstellen, of ook formeel gaan samenwonen of trouwen. Ook kan u de aankoop realiseren via een Société Civile Immobilière.
  3. Twee of meer familieleden die niet in de eerste graad zijn verwant (bv. twee broers), kopen het pand, of het pand wordt aangekocht met een informele investeerder. Vaak is een SCI dan een goede oplossing om de successie van het eigendom bij overlijden van één van de kopers goed te regelen, dan wel om de belangen van de investeerder veilig te stellen.