Notaris

Als koper of huurder heeft u het recht om een eigen notaris te kiezen - ongeacht wat de verkoper of zijn makelaar beweert.

U gaat toch niet automatisch in zee met de notaris die goed bevriend is met de verkoper, de verhuurder of de makelaar? In Frankrijk kan een notaris ook makelaar zijn, dus het blijft oppassen of die inderdaad helemaal neutraal is. Er bestaat een register van notarissen die ook online is te raadplegen. Het is dus een kleine moeite om zelf een notaris te vinden als u ook maar de geringste twijfel heeft over de notaris die de andere partij heeft voorgedragen. De notaris hoeft niet uit de regio te komen waar het pand zich bevindt. Desgewenst kunnen wij u helpen een goede notaris te vinden.

In de meeste gevallen blijkt evenwel dat u gewoon kan werken met de notaris die de verkoper of de makelaar heeft voorgedragen. Voor de kosten maakt het niet uit.

De naam van de notaris die de acte authentique behandelt, moet worden opgenomen in de compromis de vente. Voordat de notaris zijn werk aanvat, zal hij koper en verkoper om een aantal basisgegevens vragen, alsook om een kopie van het paspoort. Verder gebruikt hij de tijd tussen ondertekening van de compromis de vente en de acte authentique om een groot aantal zaken uit te zoeken.