Verkoper

Zonder verkoper komt er geen transactie tot stand.

Wat sommige kopers op de huidige markt - waarin vooral zij de macht hebben - nog wel eens vergeten is dat het uiteindelijk de verkoper is die bepaalt of het huis tegen de geboden prijs en voorwaarden wordt verkocht. Zolang er geen compromis de vente is getekend, staat het de verkoper vrij om een bod niet te accepteren, het huis terug te trekken uit de verkoop of het iemand anders te gunnen.

Franse gewoontes

In Nederland was het tot voor kort gangbaar dat de verkoper niet met andere potentiële kopers onderhandelt wanneer onderhandelingen lopende zijn. Deze gewoonte bestaat niet in Frankrijk. Mondelinge overeenkomsten zijn in de praktijk niets waard. Koper en verkoper hebben pas rechten nadat beide partijen de compromis de vente hebben getekend.

Er kan veel ellende ontstaan wanneer de verkoper niet te goeder trouw is. Ook “dromers” kunnen heel vervelend zijn voor verkopers, makelaars, notarissen, of zelfs adviseurs.