SAFER (Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural) is een belangenorganisatie voor de landbouw die veel rollen kan opnemen, nl. als koper of verkoper van onroerend goed, als houder van een voorkeursrecht, als onderhandelingspartner van lokale boeren en nog veel meer.

De SAFER heeft een droit de préemption van maximum drie maanden, als (een deel van) de te verkopen grond geclassificeerd is als landbouwgrond. Tegen een gering bedrag (enkele honderden euro’s) kan de SAFER in een versnelde procedure (binnen enkele weken) tot uitspraak komen over zijn voorkeursrecht.

Indien de SAFER bezwaren maakt tegen volledige of gedeeltelijke verkoop kan u als koper maar beter uitkijken naar een ander huis. Een strijd met de SAFER kan jaren duren. Gezien de SAFER over veel middelen beschikt, juridisch en financieel maar ook politiek, maakt u als individuele koper maar weinig kans. Als verkoper kan u best eerst de bezwaren van de SAFER aanhoren en onderhandelen, voordat u uw pand te koop zet.