Compromis de Vente

Wat is dat eigenlijk, een compromis de vente?

Letterlijk vertaald betekent het een ‘verkoopafspraak’. Dit is een contractuele afspraak tussen twee partijen, een koper en een verkoper over de aan- of verkoop van onroerend goed in Frankrijk. Vaak wordt de compromis de vente opgesteld door een Franse notaris, maar aangezien het hier strikt gesproken gaat om een ‘onderhandse acte’, een acte sous seing privé kan de compromis de vente ook opgesteld en ondertekend worden zonder tussenkomst van een notaris. De compromis de vente (of welke andere naam er ook voor gebruikt wordt) biedt dus ook ruimte voor persoonlijke wensen van koper of verkoper. Gemiddeld telt een compromis de vente zo’n 25 pagina’s aan juridische Franse tekst en zo’n 75 pagina’s aan bijlagen. Bij bijzondere panden kan dit uiteraard veel meer zijn en soms ook wel minder. Door makelaars geschreven contracten zijn meestal korter en in een meer bevattelijke taal. Let er weliswaar op dat die korte versie alle nodige bepalingen bevat die de koper moeten beschermen.

Inhoud van de compromis de vente

De compromis de vente is bedoeld om alle details van de aankoop te regelen: het pand, maar ook de bijbehorende grond en de eventueel mee over te nemen roerende goederen. Verder geeft het contractuele informatie over erfdienstbaarheden, milieurisico’s, prijzen en kosten, etc. Een compromis de vente bevat eigen verklaringen van de verkoper en regelt ook de rechten en plichten van de verkoper en de koper. Een goede compromis de vente houdt uiteraard rekening met alle relevante wettelijke regelingen. En wil u alsnog van de koop afzien, dan staat de procedure hiervoor beschreven in de compromis de vente. Kortom, we kunnen het belang van dit document niet genoeg benadrukken!

Na ondertekening van de compromis de vente en na afloop van de wettelijke bedenktijd van tien dagen (alleen voor de koper) wordt u eigenaar van het pand, tenzij u gebruik maakt van één van de strikte, nauwkeurig omschreven ontbindende voorwaarden. Als dit contract goed zit, zit u goed. Als er hier wat fout gaat, kunt u daar nog jaren last van hebben, financieel en emotioneel.