Plichten van de verkoper

In de compromis de vente wordt aangegeven wat de verkoper moet doen en nalaten tot aan de dag van ondertekening van de acte authentique.

Vaak wordt vermeld dat de verkoper verplicht is het huis in de bestaande staat te houden, waarbij een opsomming wordt gegeven van wat bij het huis hoort. Hij moet als ‘een goede huisvader’ op het huis passen, mag het niet verhuren, als onderpand geven of ter beschikking stellen aan derden. Hij mag er geen nieuwe hypotheek op vestigen en hij mag zelfs niet veranderen van leverancier van elektriciteit.

Als het huis schade oploopt, door welke oorzaak dan ook, dan moet de verkoper het huis in de oorspronkelijke staat terugbrengen, tenzij er sprake is van een ‘sinistre’ (een ramp, zoals door de Franse overheid gedefinieerd). Alleen als er hierover een goede ontbindende voorwaarde in het contract staat, kan de koper bij een ‘sinistre’ nog van de koop af. Belangrijk om goed te controleren in het compromis de vente.