Eigen verklaringen

Sommige zekerheden voor een koper zijn moeilijk onder te brengen in een compromis de vente.

Er is op zich geen bezwaar om het verkrijgen van een permis de construire (bouwvergunning) op te nemen als voorwaarde, maar de meeste verkopers werken dit tegen omdat het traject onzeker is, buiten de verkoper om geregeld wordt en veel vertraging kan opleveren.

Vaak kan de koper wel eisen dat enkele eigen verklaringen worden opgenomen in het contract. Een voorbeeld hiervan is dat de verkoper verklaart dat de verwarming (of het zwembad) in goede werkende staat verkeert, dat er geen vervuiling is van de ondergrond, etc. Daarmee kan de verkoper op het matje worden geroepen als na de koop zou blijken dat dit in realiteit niet het geval is. Verkopers en makelaars hebben geen belang bij het opnemen van dergelijke verklaringen. Dat brengt immers alleen maar verantwoordelijkheden of zelfs schadeclaims voor de kopers, met zich mee. Ook notarissen hebben er geen belang bij. Die gaan slechts na of de compromis de vente aan alle wettelijke verplichtingen voldoet. Dergelijke verklaringen zijn niet verplicht volgens de wet. Alleen de koper heeft er belang bij.

Het is dus aan de koper zelf om te beoordelen of en welke eigen verklaringen van de verkoper hij wenst op te nemen in de compromis de vente.