Opstellen compromis de vente

Hoewel het niet altijd noodzakelijk is, zal de aankoop van Frans onroerend goed meestal worden afgewikkeld in twee contracten.

Een contract aan het begin van het aankooptraject en een aan het eind, nl. de compromis de vente en de acte authentique. Daartussen ligt een periode van meestal twee maanden en een reeks opschortende en ontbindende voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

Zodra er een mondelinge overeenkomst is, kan u best aan een notaris (bv. de plaatselijke notaris die het onroerend goed kent) de opdracht geven tot het opstellen van een compromis de vente. Er zijn ook makelaars die een compromis de vente opstellen, maar dit levert vaak knoeiwerk op. Gelukkig zijn er steeds meer makelaars die kopers direct doorverwijzen naar de notaris. We adviseren om een makelaar te wantrouwen die erop aandringt dat de compromis de vente zelf te schrijven. Hoe meer hij aandringt, hoe meer de verkoper te verbergen heeft - naar onze ervaring.

De belangrijkste stap

Het goed en conform vastleggen van alle wettelijke regels en aankoopafspraken in een compromis de vente vereist zorgvuldigheid en deskundigheid. De compromis de vente is dan ook de belangrijkste stap in het hele koopproces. Wijs het voorstel af om de mondelinge afspraken ter plaatse even snel op te schrijven en een door de makelaar in elkaar geflanste compromis de vente te tekenen. Dit zijn de typische methodes waar malafide verkopers en makelaars zich van bedienen. We kennen inmiddels de voorspelbare reacties van de betrokken makelaars, bijvoorbeeld dat er in de tussentijd wellicht een andere koper kan komen of dat een compromis de vente louter een standaardcontract is waarin alleen nog de prijs en de namen moeten worden ingevuld.