Bedrijfsvormen

Frankrijk kent veel meer verschillende bedrijfsvormen dan Nederland. Het is altijd even puzzelen welke van bedrijfsvormen het beste aansluit bij uw bedrijfsactiviteit, uw ambitie en uw persoonlijke situatie, wensen, investeringsbereidheid en risicogevoel.

We noemen ze even alle 22, maar u zult ons niet kwalijk nemen dat we ons op deze site beperken tot de meeste gebruikte voor Nederlanders en Vlamingen die gaan ondernemen in Frankrijk. Niet al deze bedrijfsvormen zijn nog populair en sommigen kunnen zelfs niet meer worden gekozen, maar ze zijn nooit formeel opgeheven.

AE: Auto-entrepreneur
EARL: Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée
EI: Entreprise Individuelle
EIRL: Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée
EURL: Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
GAEC: Groupement Agricole d’Exploitation en Commun
GFA: Groupement Foncier Agricole
Micro-entreprise
SA: Société Anonyme
SARL: Société à Responsabilité Limitée
SAS: Société par actions simplifiée
SASU: Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
SCA: Société en Commandite par Actions
SCEA: Société Civile d’Exploitation Agricole
SCI: Société Civile Immobilière
SCP: Société Civile Professionnelle
SCS: Société en Commandite Simple
SELAFA: Société d’Exercice Libéral à Forme Anonyme
SELARL: Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
SELAS: Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée
SELCA: Société d’Exercice Libéral en Commandite par Actions
SNC: Société en Nom Collectif

En dit zijn de meest gebruikte:
Micro-entreprise
Entreprise Individuelle (EI of EIRL)
Société à Responsabilité Limitée (SARL)
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL)
Société en Nom Collectif (SNC)

Daarnaast beschrijven we nog enkele andere bedrijfsvormen  die ook nog wel eens worden gekozen door kleine ondernemers in Frankrijk.

Tenslotte bestaan er verschillende vormen van dochterbedrijven van buitenlandse bedrijven in Frankrijk.

Uiteraard helpen wij u graag bij de keuze van precies de juiste bedrijfsvorm in uw specifieke situatie.