Entreprise Individuelle

Een eenmanszaak die niet kiest voor het micro-régime wordt Entreprise Individuelle (EI) genoemd

De EI geeft belasting aan en betaalt sociale lasten volgens het systeem van het régime réel en dus na aftrek van de werkelijke kosten op basis van een boekhouding.