Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée

De EURL is nagenoeg hetzelfde als een Société à Responsabilité Limitée (SARL), met als belangrijkste verschil dat de EURL maar één aandeelhouder (associé) heeft. Om die reden is de EURL het best te vergelijken met een Nederlandse BV met directeur-grootaandeelhouder (DGA).

De directeur van de EURL is dus vaak die ene aandeelhouder - al hoeft dat formeel niet het geval te zijn. De eigenaar van een EURL is gewoonlijk zowel grootaandeelhouder als directeur en heeft daarmee behoorlijk veel macht. De aansprakelijkheid van de ondernemer is beperkt tot het bedrijfskapitaal. Het bedrijfskapitaal voor een EURL start aan 1€.

Indien de enige aandeelhouder van een EURL later alsnog medevennoten wenst, moeten de statuten worden aangepast. Veel ondernemers die (in eerste instantie) opteren voor een EURL, kiezen er dan ook voor om de statuten te gebruiken van een SARL, zodat later gemakkelijk aandelen aan derden kunnen worden gegeven of verkocht. Het is toegestaan om in dat geval (ook als er nog geen aandelen in handen zijn van andere aandeelhouders) de afkorting SARL te gebruiken in plaats van EURL. Veel kleine SARLs blijken dan ook bij nader bestuderen een EURL te zijn.