Dochterbedrijven

Een dochterbedrijf van een Nederlands of Vlaams bedrijf in Frankrijk kan verschillende vormen hebben.

De meest eenvoudige vorm is een société filiale (gewoonlijk afgekort tot filiale).  In feite gaat het dan om een zelfstandig bedrijf in Frankrijk (bv. een SARL of EURL), waarbij de moedermaatschappij alle of de meerderheid van de aandelen in bezit heeft. De filiale is zelfstandig verantwoordelijk voor bedrijfsvoering en belastingafdracht in Frankrijk.

Aan de andere kant van het spectrum staat de agence commerciale of bureau de liaison. Dit is een niet-zelfstandige (d.w.z. volledig door de moedermaatschappij betaalde en gecontroleerde) vestiging,  die het moederbedrijf in Frankrijk vertegenwoordigt. Een agence commerciale verricht handelsactiviteiten en moet dan ook als zodanig geregistreerd worden in Frankrijk. De relatie tot de moedermaatschappij wordt gereguleerd door de Franse regels voor agences commerciales. Een bureau de liaison kan worden gebruikt voor andere activiteiten dan handel (bv. marketing, onderzoek, PR) en werkt onder de naam van het moederbedrijf. Inschrijving in het register van bedrijven is verplicht voor beide vormen.

Ergens halverwege bovenstaande twee extremen vinden we de succursale. Een succursale is eigenlijk meer een nevenvestiging. De succursale heeft een inschrijving in het Franse bedrijvenregister, is voor Franse zakenpartners (afnemers, toeleveranciers, samenwerkingspartners) gelijkgesteld aan een Frans bedrijf, maar is niet zelfstandig. Een voordeel van een succursale is dat de startkosten en aanloopverliezen in Frankrijk verrekend mogen worden met in Nederland gerealiseerde winst. Daar staat tegenover dat een moederbedrijf juridisch en fiscaal volledig aansprakelijk is voor de Franse activiteiten. Een succursale wordt in Frankrijk vaak gezien als een buitenlands bedrijf. Als dat als nadelig zou kunnen worden beoordeeld door uw toekomstige zakenrelaties of Franse klanten, is het beter om te kiezen voor een filiale.

Wij hebben ervaring met de oprichting en inschrijving van de bovengenoemde vormen van dochterbedrijven, dus we helpen u graag verder.