Andere bedrijfsvormen

Veel Franse bedrijfsvormen worden nooit of hoogst zelden door lezers van deze website gebruikt. Enkele vormen komen af en toe nog voor, en willen we nog even benoemen.

Société Anonyme (SA).

De SA lijkt op de Nederlandse NV en hiervoor zijn tenminste zeven (rechts)personen nodig als aandeelhouder. Indien geen beroep wordt gedaan op de openbare kapitaalmarkt is het een besloten SA. Daarvoor geldt een beginkapitaal van € 37.000.

Société par Actions Simplifiée (SAS).

Dit is een bijzondere vorm van een SARL, waarbij er meer vrijheid bestaat in het vaststellen van de statuten. De SAS wordt veel gebruikt bij overnames en joint-ventures. De Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU) is de variant van de SAS met maar één aandeelhouder (vergelijk de SARL t.o.v. de EURL). De SAS is populairder onder Nederlandse ondernemers die een bedrijf willen beginnen in Frankrijk, zonder dat de ondernemer gaat emigreren. Het belangrijkste verschil voor een kleine ondernemer die twijfelt tussen een SARL en een SAS zit in het management. Een SAS wordt geleid door een Président en die is per definitie een werknemer, inclusief alle bijbehorende (hoge) Franse sociale afdrachten en hoge Franse sociale zekerheid voor werknemers. Een SARL heeft een gérant en in de meeste gevallen (maar pas op: lang niet altijd!) wordt deze directeur beschouwd als een ondernemer, niet als een werknemer. De meeste Nederlandse ondernemers in Frankrijk zitten niet te wachten op hoge sociale lasten. Daarvoor zijn ze immers geen ondernemer geworden! Echter: een Président kan een rechtspersoon zijn of een natuurlijk persoon en als die in Nederland zijn geregistreerd, dan wordt hij vrijgesteld van sociale lasten in Frankrijk en dat kan een voordeel zijn.

Société Coopérative et Participative (SCOP).

Dit is een structuur die veel vormen kan hebben en vergelijkbaar is met een Nederlandse maatschap. Nederlanders die overwegen te participeren in een Franse SCOP kunnen zich daarin het best laten adviseren door een Franse jurist die hierin is gespecialiseerd.

Société Civile Immobilière (SCI).

Dit is een speciale bedrijfsvorm voor aankoop en beheer van onroerend goed. Er zijn overigens nog veel andere Sociétés Civiles voor andere gespecialiseerde doelen, anders dan onroerend goed. Daarvan is misschien de Société Civile Professionnelle (SCP) de meeste bekende. Veel notarissen en advocaten hebben hun samenwerking ondergebracht in een SCP.

Komt u een Franse bedrijfsvorm tegen, die op deze website niet werd behandeld maar waar u meer over wil weten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.