Société en Nom Collectif

De Société en Nom Collectif (SNC) lijkt op de Nederlandse Vennootschap onder Firma (VoF). Hiervoor zijn tenminste twee (rechts)personen nodig. Er is geen minimumkapitaal vereist, maar de vennoten blijven elk volledig aansprakelijk.

De SNC is niet erg populair in Frankrijk, omdat de administratieve eisen nogal hoog zijn. In heel veel gevallen is de SARL aantrekkelijker, die immers het voordeel van beperkte aansprakelijkheid biedt. Alleen onder speciale omstandigheden heeft een SNC zin.

De SNC wordt – als hij nog wordt ingezet - vooral gebruikt voor familiebedrijven, bijvoorbeeld twee broers die samen ‘in business’ zijn. De SNC wordt ook wel eens gebruikt als achterdeur op juridisch vlak, bijvoorbeeld bij een dreigend faillissement, of bij een beperking van de handelsbevoegdheid van een ondernemer...

Net als bij de Société à Responsabilité Limitée (SARL) moeten voor een SNC statuten worden opgesteld en gedeponeerd bij verschillende instanties.