Bedrijfsactiviteiten

Indien u al exact weet wat u wilt gaan doen met uw Franse onderneming, kunt u verder met de vraag of uw toekomstige bedrijfsactiviteit gereglementeerd is of niet. Als u uw bedrijfsactiviteiten nog niet precies heeft gedefinieerd, dan kunt u het best beginnen bij uw eigen vaardigheden en een analyse maken van de doelgroep(en) die gebruik kunnen maken van deze vaardigheden.

Gezien de Franse obsessie om zo ongeveer alles te willen classificeren en reguleren, zal het u niet verbazen dat er een compleet systeem van classificatie en registratie is opgezet voor allerlei soorten bedrijfsactiviteiten. Zie:  https://bpifrance-creation.fr. Het registratieproces van uw bedrijf, allerlei andere wetten en regels en zelfs het fiscale systeem hangen af van de exacte omschrijving van uw bedrijfsactiviteiten. Het is dus de moeite waard om daar ruim aandacht aan te besteden!

Indien uw bedrijfsactiviteiten niet precies passen in één hokje, kunt u gedwongen worden één van de activiteiten als ‘hoofdactiviteit’ te benoemen en de rest als nevenactiviteit. De meest gereglementeerde bedrijfsactiviteit bepaalt onder welke inschrijfinstantie u valt.

Hieronder volgt de hoofdindeling van bedrijfsactiviteiten in Frankrijk, gerangschikt naar de aard van de activiteit. Binnen elk van de categorieën vallen dus vele activiteiten, die zowel gereglementeerd als niet-gereglementeerd kunnen zijn:

Métiers et Artisanat
Deze groep van zakelijke activiteiten omvat alles wat met de bouw te maken heeft (aannemer, loodgieter, elektricien e.v.a.) en een grote verscheidenheid van andere ambachten zoals monteur, meubelmaker, schoonheidsspecialiste, ijsmaker en nog veel meer. 
Sommige persoonlijke en zakelijke dienstverlening valt ook in deze categorie (bv kapper aan huis of computerreparaties).

Professions Liberales
Het betreft hier de vrije beroepen, ingedeeld in vier groepen die meestal worden aangeduid als ‘freelance’ beroepen:
juridische; (para)medische, technisch (waar onder veel activiteiten in bv ICT) en artistieke/onderwijs. Hierin horen dus veel activiteiten in persoonlijke en zakelijke dienstverlening.

Commerçant et Industriel
Binnen deze categorie vallen de meeste zakelijke activiteiten van commerciële of industriële aard, met name handel, en alle toeristische activiteiten. Dus, het exploiteren van een winkel, café, camping, vakantiehuisverhuurbedrijf, hotel, restaurant, fabriek, etc. Sommige persoonlijke en zakelijke dienstverlening valt ook in deze categorie (bv verkoop-party’s of bedrijfsadvisering)

Agent Commercial
Deze beroepsgroep treedt op als zelfstandig vertegenwoordiger van een bedrijf in de onderhandelingen voor de verkoop, aankoop en verhuur van goederen of diensten. Er bestaat een geheel afzonderlijke regeling (ter bescherming van de agent!) en inschrijfprocedure voor deze categorie.

Agricole
Dit zijn alle aan landbouw gerelateerde beroepen in de breedste zin.