(Para)medische beroepen

Veel Franse regio’s (vooral op het platteland) kampen met een groot tekort aan (para)medische beroepsbeoefenaars, terwijl veel beroepsopleidingen in deze sector in Nederland juist in hoog aanzien staan.

Dat beperkt zich niet tot fysiotherapeuten, artsen en HBO-verpleegkundigen, maar ook veel andere beroepsuitoefenaars in medische zorg en verzorging worden in Frankrijk met open armen ontvangen.

Deze situatie biedt dus een uitgelezen kans voor Nederlanders met een (para)medisch diploma die graag in Frankrijk willen wonen en werken. Natuurlijk is het van belang om op redelijk niveau in het Frans te kunnen communiceren, maar in veel gevallen weegt de beroepskennis en -ervaring meer door, zeker indien u een gat in de zorg op het Franse platteland wil invullen.

Iedereen met een relevant medisch diploma of een diploma in de zorg die overweegt om naar Frankrijk te emigreren, wacht echter eerst een bureaucratisch euvel. De ARS (l’Agence Régionale de Santé) moet een verklaring van toestemming (autorisation d’exercice) afgeven. Om die verklaring te verkrijgen, moet uiteraard een beëdigde vertaling van het diploma worden voorgelegd. Afhankelijk van eventuele verschillen tussen de Nederlandse en de Franse opleiding, moet een compleet dossier van achtergrondgegevens, werkervaring en getuigschriften worden ingeleverd. Wij kunnen helpen met het opzoeken van de eisen voor uw specifieke beroepsgroep en het voorbereiden en indienen van een dergelijk dossier.

Wanneer u de autorisation d’exercice heeft verkregen, kan een eigen praktijk worden opgezet (in de vorm van een eenmanszaak of maatschap) of kan aansluiting worden gezocht bij een bestaande praktijk. Ook een baan in een zorginstelling behoort dan tot de mogelijkheden.