Handelsactiviteiten zijn vrij in Frankrijk, met uitzondering van enkele producten, waarvoor u wel aan bijzondere vestigingseisen moet voldoen. Dit kan gaan om zaken zoals een keuring, een diploma of aansprakelijkheidsverzekering.

Enkele van die uitzonderingen zijn:

  • goud en zilver
  • antiek (geen brocante-spullen)
  • levende dieren
  • onverpakte, aan bederf onderhevige levensmiddelen
  • tabak
  • alcoholhoudende dranken
  • financiële producten zoals aandelen, obligaties, etc.

‘Vrij’ in bovenstaande zin betekent dat u zonder verdere eisen een bedrijf kan oprichten of overnemen dat zich bezighoudt met handelsactiviteiten, groothandel of detailhandel, inclusief import en export. Alle inschrijvingen als commerçant moeten worden gedaan via de Chambre de Commerce.

Frankrijk is van oudsher een ‘catalogus’-land. Op het platteland werd veel besteld uit catalogi en La Poste leverde de pakjes thuis af. Het concept van eenvoudigweg kopen op afstand bestaat nog steeds, al heeft La Poste concurrentie nu veel concurrentie van webwinkels. Veel Nederlanders en Vlamingen die zich vestigen in Frankrijk met een handelsbedrijf, kiezen dan ook voor een webwinkel als hoofd- of nevenactiviteit.

Indien u een handelsbedrijfje aan huis (of een thuiswinkel) wil beginnen, heeft u verder alleen toestemming nodig van de gemeente a.d.h.v. een Certificat d’Urbanisme. De meeste Franse gemeentes kennen een dergelijke toestemming vrij gemakkelijk toe.

Indien u ook op de markt wil staan, heeft u bovendien een ‘carte de commerçant ambulant’ nodig. Die vraagt u aan op hetzelfde moment als uw inschrijving bij de Chambre de Commerce. Indien u al een handelsbedrijf heeft, kan u de kaart ook achteraf nog aanvragen. Dan is de procedure wat ingewikkelder. Dit lichten wij graag toe. Het bezit van een dergelijke kaart geeft u het recht om bij een gemeente een plek op de markt aan te vragen. Er is geen garantie dat de gemeente van uw keuze u ook een plek kan of wil aanbieden.