Bouw en andere ambachten

Frankrijk is trots op zijn ambachtslieden. Het artisanat staat in hoog aanzien!

Een timmerman is goed opgeleid als timmerman en heeft het vak timmeren goed onder de knie. In Frankrijk is een timmerman evenwel nog geen aannemer, laat staan een klusjesman. Nederlanders behouden een andere aanpak. In de eerste plaats beschikt een persoon over een zekere handigheid, en bovendien is die toevallig opgeleid tot timmerman. Maar hij kan nog veel meer, wat kansen biedt. Nederlandse eenpersoonsaannemers en klusbedrijven doen het erg goed in Frankrijk, omdat die aanpak redelijk nieuw is. Dat spreekt niet alleen buitenlanders in Frankrijk aan, maar ook de Fransen zelf!

Iedereen die een bedrijfje wil beginnen of overnemen in de bouw of zich zelfstandig wil vestigen met wat we in Nederland een ambacht noemen (dus ook: fietsenmakers, goudsmeden, tandtechnici, hardware-reparateurs, etc.) moet aan enkele eisen voldoen.

De meeste ambachten zijn vrijgegeven in Nederland. U mag zich vestigen met een eigen bedrijf zonder dat de overheid beoordeelt of u het vak beheerst. In Frankrijk is dat voor de meeste ambachten niet het geval. Als u wil weten of uw vak valt onder de gereglementeerde bedrijfsactiviteiten, kan u dit opzoeken op BPI-France Création.