Onderhandelingen en keuze huurcontract

Behalve over de huurprijs valt er weinig te onderhandelen in een huurcontract, omdat de meeste bepalingen per soort huurcontract vastliggen in de wet.

Om die reden is het van essentieel belang dat partijen kiezen voor het huurcontract dat het best aansluit bij hun wensen. Onderhandelen over het soort contract heeft dus wel degelijk zin.

In Nederland zijn huurcontracten tamelijk losjes. Er zijn wel wat voorbeeldcontracten opgesteld door overkoepelende organisaties, maar de wet is niet erg specifiek over wat er in een huurcontract moet staan. Het is dus aan huurder en verhuurder om dat samen te bepalen. In Frankrijk is dat helemaal anders. De Franse wet heeft tot in detail vastgelegd wat er in een huurcontract moet staan. De volgende huurcontracten zijn het meest gebruikt: