Société Civile Immobilière

Soms is het handig om onroerend goed te kopen via een Société Civile Immobilière (SCI). Dit is niet steeds zo, in veel gevallen kan u zich de kosten besparen.

De SCI kan zin hebben als de kopers geen familie van elkaar zijn, of als het nuttig is om de verhoudingen met betrekking tot inbreng en afspraken binnen de familie te structureren of bij successieplanning. Ook kan de SCI nuttig zijn als de toekomstige eigenaar de aankoop doet met behulp van één of meerdere privé-investeerders.

De SCI is een bedrijf

Bedenk dat een SCI een echt bedrijf is. De SCI is de eigenaar van het onroerend goed en kan hiervoor leningen afsluiten.

Voor de belastingdienst, is een SCI – in principe – fiscaal transparant. Dit houdt in dat het resultaat wordt berekend op niveau van de SCI, maar belastingen worden bepaald op niveau van iedere aandeelhouder afzonderlijk. Iedere aandeelhouder neemt zijn/haar deel van het resultaat op in zijn/haar Franse belastingaangifte.

Ook heeft de vennootschap geen “beperkte aansprakelijkheid” zodat de aandeelhouders ook persoonlijk aansprakelijk blijven om bijvoorbeeld de hypotheeklening verder af te betalen. Dat wil zeggen dat elk van de aandeelhouders persoonlijk aansprakelijk is voor alle activiteiten van de SCI, inclusief het tekenen van contracten.

Procedure

Indien kopers een onroerend goed wensen te kopen via een SCI, is het mogelijk om eerst de compromis de vente te ondertekenen als privé-personen (personnes physiques), zolang er een “clause de substitution” is opgenomen die de ondertekenaars het recht geeft op vervanging. Iemand anders (bv. de SCI, die geldt als personne morale) zal dan de “acte authentique” ondertekenen. In dat geval gelden de volgende stappen in het aankoopproces, na ondertekening van de compromis de vente.