Een SCI is een bedrijf

Een SCI is een echt bedrijf, compleet met aandelen, aandeelhouders, statuten, benoemde directeuren en jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen.

Dat klink allemaal nogal zwaar, maar dat valt in de praktijk wel mee. Een SCI mag volgens de wet slechts onroerend goed aankopen, beheren en verkopen en eventueel beschikbaar stellen aan de aandeelhouders. Verder kan u daar niet mee; u mag dus ook geen commerciële activiteiten uitvoeren. Let op: de gemeubileerde verhuur van een (vakantie-)woning is een commerciële activiteit.

Wil u toch zaken doen met of vanuit uw Frans onroerend goed, dan dient u daar een andere oplossing voor te kiezen. Meer informatie hierover in de rubriek “Uw bedrijf in Frankrijk”.

De SCI wordt eigenaar van het onroerend goed en daarmee krijgen de kopers aandelen in een bedrijf, in plaats van eigendomsrechten in Frans onroerend goed. De aandelen worden voor de successierechten heel anders behandeld dan onroerend goed en bovendien biedt het systeem van aandelen flexibiliteit, indien de inbreng van de verschillende kopers niet gelijk is of in de toekomst zal veranderen. Een notaris of accountant kan statuten maken voor een SCI. U hoeft slechts aan te geven hoeveel aandelen u wenst uit te geven, tegen welke waarde en aan wie. Verder moet er een naam worden gekozen en een formele vestigingsplaats worden aangewezen.

Verder kan er in een afzonderlijk proces-verbaal of in de statuten de benoeming van de gérance (de directie) regelen. Het ligt voor de hand dat de directeur wordt voorgedragen uit de lijst van aandeelhouders, maar dat hoeft niet.

Tenslotte zal de notaris of accountant de SCI inschrijven in het RCS, het Register van Bedrijven en bij alle relevante instanties. Bedenk dat de notaris al dit werk niet voor niets doet! Tarieven liggen tussen €3000 en €4500 incl. BTW voor alle formaliteiten rondom de oprichting van een SCI, nog vermeerderd met de kosten van een verplichte advertentie in een regionaal zakenblad in Frankrijk.