Toegestane activiteiten van de SCI

De Franse wet legt grote beperkingen op aan de activiteiten van de SCI.

Indien de SCI zich daar niet strikt aan houdt, wordt die behandeld als een normale B.V. (een SARL), met alle gevolgen van dien voor belastingheffing, boekhouding etc.

Indien de SCI het onroerend goed ter beschikking stelt aan zijn aandeelhouders, mag daar een bedrag aan huur tegenover staan (alleen ‘kale huur’, meubels mogen door de SCI niet worden verhuurd), maar het mag ook gratis zijn.  De gemeubileerde verhuur van een (vakantie)woning is immers een commerciële activiteit. De SCI als vennootschapsvorm is hier voor niet bedoeld.

De directeuren van de SCI kunnen met de bewoners (vaak zijn dat dezelfde personen) afspreken wie welke kosten voor zijn rekening neemt. Dat hoeft niet vastgelegd te worden in een formeel contract, zolang alle ‘gebruikskosten’ worden gedragen door de bewoners. De ‘beheerskosten’ mogen voor de rekening zijn van de SCI. Onder de eerste categorie valt gas, water, licht, klein onderhoud of groot onderhoud. Onder de tweede categorie valt aankoop, belasting en opstalverzekering.