Financiering buiten de banken om

U kan terecht bij officiële hypotheekbanken voor de financiering van de aankoop van Frans onroerend goed, maar er zijn ook nog andere opties.

Privé-investeerder

Als u een goed onderbouwd plan heeft om geld te verdienen met een Frans pand, kunnen er ook privéinvesteerders zijn die bereid zijn daarin te participeren. Velen met wat geld op de bank zijn mogelijks geïnteresseerd om te investeren in een Frans avontuur tegen een paar procent rente - zeker als ze de avonturier kennen.

Informele investeerder

Een familielid dat gelooft in uw plan en een som geld aan u wil toevertrouwen is een informele investeerder. Het geld van dergelijke investeerders kan worden aangemerkt als ‘eigen geld’ bij de aankoop van een pand en bijvoorbeeld worden geleend door middel van een onderhandse lening overeenkomst. Die persoon kan ook worden ingeschreven als formele hypotheeknemer in het Franse hypotheekregister. Zo’n inschrijving kost wel geld, maar uw informele investeerder krijgt daarvoor veel zekerheid terug voor wat betreft de terugbetaling van de lening. Tenslotte zou de investeerder, in ruil voor de lening, nog aandelen kunnen krijgen in de SCI van de koper.

Financiering door de verkoper

Een derde categorie investeerders bestaat uit verkopers. Zeker in tijden dat de verkoop stagneert zijn verkopers vaker bereid om een deel van de aankoopprijs ‘in het pand te laten zitten’. Dit betekent dat de koper een gedeelte van de koopsom pas op een bepaalde datum in de toekomst (bv. na vijf jaar) zal betalen, of in de vorm van een jaarlijkse of maandelijkse betaling over een afgesproken periode. Eigenlijk is dit dus kopen op afbetaling. De notaris kan een contract opstellen dat zowel de koper als de verkoper/financier voldoende zekerheid geeft.