Stappenplan SCI

Om een pand aan te kopen middels een (nieuwe) SCI moeten de volgende stappen worden doorlopen:

  1. Een Franse accountant vragen om een SCI op te richten en hem alle relevante informatie sturen. Desgewenst kunnen we u helpen met het verzamelen van de juiste informatie en de communicatie met de accountant.
  2. Uiterlijk een week voor ondertekening van de acte authentique, het aankoopbedrag overmaken op de rekening van de notaris. U kunt namens de SCI - ook al is die formeel nog niet opgericht - een hypotheek aanvragen. Een bank zal de conceptstatuten willen zien van de op te richten SCI en bovendien zal de bank vragen of u persoonlijk garant wil staan voor die hypotheek;
  3. Huisverzekering regelen op naam van de SCI in oprichting;
  4. De aandeelhouders tekenen een verslag van de eerste aandeelhoudersvergadering, waarin ze de gérance benoemen. Ze tekenen de oprichtingsakte van de SCI bij de notaris of door middel van een procuratie;
  5. Onmiddellijk daarna tekent de directeur van de SCI de acte authentique. Soms vraagt de notaris of alle aandeelhouders de acte authentique willen ondertekenen, maar dat is niet strikt noodzakelijk.
  6. Voorafgaand aan de eerste hypotheekbetaling naar een bank gaan met de statuten en een rekening openen op naam van de SCI. Vanuit de SCI-rekening een automatische overboeking regelen voor de hypotheekbank (meestal stelt de bank een prélèvement automatique als voorwaarde).