Opstellen huurcontract

In Frankrijk mag iedereen een huurcontract schrijven en ondertekenen. Daar hoeft geen notaris of makelaar aan te pas te komen.

Van het internet kunt u een voorbeeld downloaden dat u verder invult met uw gegevens. Toch is dat niet aan te raden. Een huurcontract wordt aangegaan voor een langere periode en het gaat vaak om grote particuliere of commerciële belangen. Indien het contract niet evenwichtig werd opgezet, kunnen gedurende de looptijd of aan het einde ervan kostelijke verrassingen opduiken. Bovendien kan in geval van een conflict de rechter besluiten om een getekend huurcontract dat niet geheel aan de wettelijke voorschriften voldoet, in zijn geheel te schrappen en te vervangen door de wettelijke bepalingen die de rechten van huurder en verhuurder regelt. In de regel pakt dit goed uit voor de huurder. In de meeste gevallen is het dan ook aan te raden om een huurcontract te laten opstellen door een deskundige - zeker als u verhuurder bent. Verder zijn er zelfs regionale verschillen. In bepaalde agglomeraties zijn er bijkomende verplichte vermeldingen.

Door een makelaar

Veel huurcontracten worden opgesteld door een makelaar. Veel makelaars houden zich zowel bezig met verkoop als verhuur, maar er zijn ook gespecialiseerde verhuurmakelaars. De beloning bestaat typisch uit één maand huur voor de rekening van de verhuurder en één maand huur voor de rekening van de huurder. De tarieven zijn overigens vrij. Reken er niet teveel op dat de makelaar uw belangen laat voorgaan - ook al betaalt u als huurder een makelaarspremie. Hij is immers door de verhuurder ingehuurd.

Door een notaris

Ook notarissen stellen huurcontracten op. Die zijn gebonden aan hun opdracht om de belangen van zowel huurder als verhuurder te behartigen. De notaris kan ook het huurcontract registreren.