Ondertekenen huurcontract

Bij de notaris

Een huurcontract kan worden onderhandeld tussen huurder en verhuurder, al dan niet met tussenkomst van een makelaar, maar bij voorkeur wordt het contract opgesteld door een notaris. Het is dan ook aan te bevel het contract op het kantoor van de notaris te tekenen. Meestal geeft hij u nuttige adviezen mee over hoe u zich als huurder of verhuurder zou moeten gedragen in Frankrijk. In principe kan bij een notaris ook via een procuratie worden getekend. Voor de huurder is dat minder handig, omdat hij meestal vlak voor het tekenen zelf het pand nog wil inspecteren, maar voor verhuurders die ver weg wonen geeft dit een mogelijkheid om een lange reis te vermijden. Bij Franse notarissen kan veilig per procuratie worden getekend. De état des lieux kan dan door een plaatselijke deurwaarder (huissier) worden opgemaakt.

Bij de makelaar/société de gérance

Het is niet ongebruikelijk dat een verhuurmakelaar het contract opstelt. Zolang een huurder er zich van bewust is dat een makelaar vooral optreedt namens de verhuurder, en zolang de huurder het contractvoorstel door een onafhankelijke partij heeft laten beoordelen, kan er ook veilig bij een makelaar worden getekend. Vaak geeft een verhuurder de uitvoering van het contract in handen van een société de gérance, een beheerder. Dat is de partij waar de huurder het meest mee te maken krijgt; het is dus mogelijk dat het contract bij zo’n beheerder wordt getekend. Veel verhuurmakelaars treden tegelijkertijd op als société de gérance.