Huurder of verhuurder

Frankrijk hanteert een reeks regels ter bescherming van de belangen van de huurder.

Deze huurderbescherming is gebaseerd op het woonrecht. De bescherming van de verhuurder, gebaseerd op het eigendomsrecht, is veel minder verankerd in de wet en daarom stellen verhuurders steeds meer eisen aan de huurder of, als de huurder al gebruikt maakt van de regels van de huurderbescherming, lijken ze steeds meer eigen rechter te spelen.

Kosten voor de huurder

Het is gebruikelijk dat de huurder de kosten van het opmaken van het huurcontract voor zijn rekening neemt, al komt het ook voor dat de kosten gedeeld worden tussen huurder en verhuurder. De huurder betaalt alleen de taxe d’habitation (het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting). De taxe d’habitation is afgeschaft als de woning het hoofdverblijf is van de huurder.  De taxe foncière (het eigenaarsdeel van de onroerendezaakbelasting) is voor de rekening van de verhuurder.

Advies aan potentiële huurders in Frankrijk

Wees open over uw financiële mogelijkheden. Weliswaar mag de verhuurder geen privacygevoelige zaken vragen, maar in de wet staat nergens dat u dergelijke informatie niet vrijwillig mag geven. Het is ook uw verantwoordelijkheid als huurder om te zorgen voor een goed huurcontract. Laat een deskundige dat beoordelen en let daarbij vooral op welke partij voor welke herstel- of onderhoudswerkzaamheden verantwoordelijk is. Voor u het pand betrekt moet een ‘état des lieux’ worden opgemaakt.

Advies aan potentiële verhuurders in Frankrijk

Wees voorzichtig! Zelfs die vriendelijke mensen die keurig de eerste zes maanden huur betalen kunnen plots hun plichten vergeten. Na zes maanden kennen zelfs Nederlandse huurders vaak heel goed hun huurderbeschermingsrechten. Wees dus op uw hoede!

De eigenaar moet voor iedere woning die hij in Frankrijk bezit, online bij de belastingdienst aangeven waarvoor het gebouw wordt gebruikt (leegstand, hoofdverblijf, tweede woning, verhuur op korte of op lange termijn…) en aan wie het wordt verhuurd (enkel bij verhuur op lange termijn). Deze aangifte is in te dienen, na de aankoop en daarna telkens als het gebruik of de huurder wijzigt.