Wachten op acte authentique

Na de ondertekening van de compromis de vente is er een wachttijd van meestal twee maanden. Dit kan ook korter of langer zijn.

Op het moment dat de tien dagen bedenktijd voorbij zijn, gaat de notaris aan de slag met de ontbindende en opschortende voorwaarden. Voor de meeste daarvan doet hij zelf actief navraag, zoals bij het kadaster, het register van hypotheken, de gemeente etc. De koper, noch de verkoper hoort daar iets van, tenzij één van die voorwaarden in werking treedt. Radiostilte van een maand tot zes weken langs de kant van de notaris, is meestal goed nieuws.

Als er aan de kant van de koper of verkoper nog bijzondere ontbindende of opschortende voorwaarden waren, dient de betreffende partij de notaris te informeren zodra deze zijn vervallen. Het tijdstip waarop en de wijze van communiceren met de notaris is meestal ook bepaald in de compromis de vente.

Financiering regelen

De compromis de vente bevat een financieringsvoorbehoud, alsook een tijdschema en een stappenplan voor het regelen van de financiering.

Verzekering regelen

De koper moet voor een brandverzekering zorgen die ingaat op het moment dat de acte authentique wordt ondertekend. In Frankrijk valt dit meestal onder een totale huisverzekering, waar bv. ook de opstal- en inboedelverzekering tot toebehoort. De notaris kan voorafgaand aan of bij de ondertekening van de acte authentique om een bewijs van verzekering vragen. Over het algemeen zijn internetverzekeraars het goedkoopst. Enkelen daarvan hebben zelfs Nederlandstalig personeel, zodat u precies de verzekering kan kiezen die het best bij u past.