Ondertekenen acte

De acte authentique de vente (of ook acte authentique of acte de vente) is in principe een formaliteit wanneer de compromis de vente goed zit.

Laat ook dit contract nog even nalezen door iemand die al eerder een acte authentique onder ogen heeft gehad. De acte authentique is een bevestiging van de compromis de vente, de eigenlijke koopakte, die constateert dat aan alle voorwaarden is voldaan en die het eigendom overdraagt.

Keuring vooraf

De verkoper moet het pand leeg opleveren (met uitzondering van eventuele roerende goederen die bij de koop waren inbegrepen), vrij van huur en in de staat waarin het was toen de compromis de vente werd getekend. Voor het ondertekenen van de acte authentique kan u eventueel nog een inspectie houden om na te gaan of de verkoper zich aan de afspraken heeft gehouden. Vaak wordt ook de verplichting opgenomen in de compromis de vente dat de verkoper de werking van alle apparaten in huis uitlegt en eventuele onderhoudscontracten overdraagt.

De datum van oplevering

De datum van ondertekening van de acte authentique is opgenomen in de compromis de vente.

Nutsbedrijven en belasting

Vanaf de datum van ondertekening van de acte authentique zijn ook de belastingen en de nutsaansluitingen voor de rekening van de nieuwe eigenaar. Een uitzondering betreft het gebruikersdeel van de belasting op onroerend goed, de taxe d’habitation, die voor het hele jaar wordt betaald door de persoon die op 1 januari de gebruiker was van het pand. Dit is weliswaar enkel het geval als dat zo is opgenomen in de compromis de vente. Zorg ervoor dat de compromis de vente in orde is op dit punt.

Attestation

Nadat de koper de acte authentique heeft getekend bij de notaris krijgt hij het getekende contract niet onmiddellijk mee. Dat document moet eerst naar de belastingdienst voor een belastingzegel. De koper krijgt wel een verklaring mee van de notaris, dat geldt als bewijs dat hij vanaf die dag eigenaar is van het pand. Pas maanden later ontvangt de nieuwe eigenaar het formele eigendomsbewijs.

Boeteclausule

Wanneer één van de partijen de akte niet wil tekenen, ondanks het feit dat aan alle voorwaarden in de compromis de vente is voldaan, moet hij een schadevergoeding betalen aan de andere partij. Dit is opgenomen in de compromis de vente en bedraagt meestal 10% van de koopsom.

Eindafrekening

Vaak pas verschillende maanden na ondertekening van de acte authentique stuurt de notaris de koper een definitieve eindafrekening, waarin alle notariskosten worden verantwoord.

Verkopers die hun tweede huis verkopen, kunnen nog een onaangename verrassing krijgen, nl. de taxe sur la plus value.