Een hotel is heel wat anders dan een chambres d’hôtes.

Bij de overname van een hotel is het van belang, meer bepaald bij kleine hotelletjes, om te bepalen of het gaat om een echt hotel, met een hotelvergunning, of om een chambres d’hôtes. Iedereen mag een chambres d’hôtes beginnen in zijn woonhuis, maar dat is beperkt tot 5 kamers. Indien er meer kamers worden verhuurd, is een hotelvergunning vereist. Dat is ook het geval indien gastenkamers worden aangeboden in een gebouw met een commerciële bestemming. Een hotelvergunning is overigens niet één enkele vergunning, maar dit houdt in dat aan een set eisen moet voldaan zijn:

  • Een classificatie door de Atout France (één tot vijf sterren). Classificatie is niet verplicht, maar een hotel realiseert aantoonbaar meer omzet met een classificatie.
  • Een rapport waaruit blijkt dat aan alle veiligheidseisen en hygiënische voorwaarden is voldaan. Het betreft hier o.a. inspectie van de keuken, de elektrische installatie en de gasinstallatie - voor zover die aanwezig is. Inspecties worden gebruikelijk om de drie jaar georganiseerd. Er dient dus een inspectierapport beschikbaar te zijn dat niet ouder is dan drie jaar.
  • De Etablissement Recevant du Public of ERP-regels. Deze betreffen voornamelijk bouwkundige regels voor o.a. gehandicaptentoegang en brandveiligheid. Een hotel dient een geldig ERP-rapport te hebben. Die keuringen worden door twee verschillende instanties worden uitgevoerd waardoor dit feitelijk twee rapporten zijn: één voor de brandpreventie en één voor de gehandicaptentoegang. De geldigheidsduur kan variëren van één tot vijf jaar, afhankelijk van wat de inspecteur heeft aangetroffen bij zijn laatste inspectie.
  • Voor restaurant en bar komt daar nog een exploitatievergunning bij.

Uiteraard is het mogelijk om een hotel te kopen zonder dat bovenstaande rapporten en licenties in orde zijn. Het regulariseren van die licenties kan dan als ontbindende voorwaarde opgenomen worden, voorafgaande aan de overdracht van het pand. De koper kan er ook voor kiezen het risico te nemen om zelf deze vergunningen aan te vragen, bv. omdat hij eerst een forse verbouwing wil uitvoeren. Wordt één of meer van de vergunningen dan niet afgegeven, bestaat de kans dat hij een pand bezit, waarin de exploitatie van een hotel niet is toegestaan. Voor de meeste kopers zal dit risico te groot zijn.

Voorafgaande aan ook maar een bod op een hotel is het van belang inzage te krijgen in de exploitatie. Een overzicht van de balans en winst-verliesrekening van de laatste drie jaar is wel het minste. Daaruit kan heel wat worden opgemaakt!

Een nieuw hotel starten kan natuurlijk ook, maar daarmee gaat een ander proces gepaard van lokale toestemmingen. De regels daarvoor kunnen van gemeente tot gemeente verschillen en dat begint natuurlijk met een grondige bestudering van het lokale bestemmingsplan.