Een ondernemingsplan ten behoeve van Franse financiers (de bank, maar ook een credit-vendeur of private financier) dient niet alleen in het Frans te zijn, maar ook op zijn Frans. Een vertaald Nederlands ondernemingsplan is onherkenbaar voor een Franse financier.

In Frankrijk wil men voornamelijk cijfers zien en geen lange tekst zoals bij de aanzet van een Nederlands ondernemingsplan.

Een prévisionnel is in feite een balans en winst-verliesrekening, maar dan niet als verslag van een vorig boekjaar, maar als een voorspelling voor komende boekjaren. Een typische prévisionnel kijkt drie jaar vooruit. De cijfers moeten onderbouwd worden met statistieken of met een tekst die bepaalde cijfers aannemelijk maken. Financieringskosten moeten overeenkomen met een gangbare lening, kosten van belasting en sociale lasten moeten exact worden uitgerekend op basis van de huidige belastingregels, etc.