Private Financier

Een privé-investeerder (familielid, kennis of een onbekende) die gelooft in uw ondernemingsplan en bereid is om daarin te investeren, kan dat in Frankrijk op verschillende manieren doen.

  • U kunt het onroerend goed waarin u uw bedrijf wil onderbrengen, of waarin het over te nemen bedrijf gevestigd is, aankopen middels een Société Civile Immobilière (SCI). De investeerder krijgt dan aandelen in het bedrijf dat eigenaar wordt van het pand. De investeerder profiteert dan mee van waardestijgingen, maar loopt ook het risico van waardedalingen van het onroerend goed. Hij betaalt ook mee aan belasting, verzekering en groot onderhoud, maar loopt geen risico met de bedrijfsvoering. De SCI verhuurt het pand aan de exploitant.
  • U kunt het bedrijf de vorm geven van een Société à Responsabilité Limitée (SARL). De investeerder profiteert dan mee van de winst die u maakt in het bedrijf, maar loopt ook het risico van een negatief bedrijfsresultaat.
  • De investeerder kan u een lening verstrekken. Doet hij dat op persoonlijke titel, dan wordt dit bedrag gelijkgesteld aan ‘eigen geld’ dat u in de start of aankoop van een bedrijf of onroerend goed investeert. De investeerder loopt dan natuurlijk een fors risico.
  • Tenslotte kan de investeerder u een formele lening verstrekken (via een hypotheekakte opgesteld door een Franse notaris met het onroerend goed als onderpand) en zich inschrijven in het Franse hypotheekregister. Hij wordt dan gelijkgesteld aan een Franse bank, met alle daarbij behorende rechten.