Crédit-Vendeur

In feite is dit een vorm van kopen op afbetaling. Bij aankoop van een pand waar u uw bedrijf wil opstarten, of bij de aankoop van een bestaand bedrijf, kan het gebeuren dat de verkoper bereid is om financieel te helpen. Dat is meestal pas het geval als banken geen financiering willen verstrekken en de verkoper toch heel graag het object wil verkopen.

Als de verkoper de opbrengst van de verkoop niet onmiddellijk nodig heeft, kan in het koopcontract een crédit-vendeur overeengekomen worden. De verkoper treedt dan op als bank.

In feite is dit kopen op afbetaling. Er wordt een aanbetaling overeengekomen en de koper betaalt vervolgens maandelijks een bedrag aan aflossing en rente. Het rentepercentage ligt meestal iets hoger dan bij een bank. Dit is begrijpelijk gezien de bank weigert te financieren en gezien de verkoper een bepaald risico loopt. De totale aflossingstijd is onderhandelbaar, maar is meestal korter dan wat een bank gebruikelijk aanbiedt.

De verkoper kan zich inschrijven in het Franse hypotheekregister en verwerft daarmee dezelfde rechten als een normale bank. Dat kan alleen maar als de verkoper zelf geen hypotheek meer heeft rusten op het pand. In geval van een grote overwaarde en dus een relatief kleine hypotheek, is een afspraak met de hypotheekbank mogelijk. In het algemeen zijn banken evenwel niet happig om hieraan mee te werken.

Afspraken rond een crédit-vendeur kunnen door een goede notaris perfect worden vastgelegd in een compromis de vente. In tijden waarin de banken minder flexibel zijn en minder risico wensen te nemen, komt de crédit-vendeur steeds meer voor als vorm van financiering.