Voorbeelden Onderzoeksvragen

Hieronder een paar voorbeeldvragen voor onze dienst Ondernemen – Frankrijk. We kunnen immers niet op elke vraag ingaan.

•  U wil een winkel, een hotel, een geitenboerderij… overnemen. Hoe zit het met de concurrentie in de omgeving? Kloppen de opgegeven omzetcijfers wel of zijn alle vergunningen in orde?

•  U weet wat voor bedrijf u wil opzetten, maar zijn er vergunningen nodig voor die bedrijfsactiviteit? Frankrijk kent immers veel soorten gereglementeerde bedrijfsactiviteiten, elk met hun eigen vergunningenstelsel.

•  U wil een webwinkel beginnen in Frankrijk. Bestaat er iets vergelijkbaar?

•  U wil uw beroep in Frankrijk uitvoeren. Welke eisen stelt de Franse overheid of een Franse beroepsvereniging aan diploma’s, werkervaring, verzekeringen etc.?

•  U wil een toeristisch bedrijf beginnen. Wat zijn de tarieven, de bezettingsgraden en de kostenniveaus van vergelijkbare bedrijven in de regio? Deze informatie kan gebruikt worden als input voor een exploitatiebegroting.

•  U wil een pand kopen of het pand in uw bezit verbouwen. Wat mag wel en wat mag niet volgens het bestemmingsplan?

•  U wil of moet een opleiding volgen in Frankrijk in verband met uw toekomstige bedrijf. Waar moet u zijn en hoe moet u zich inschrijven?

•  U zoekt specifieke informatie over een bedrijf, een wettelijke regeling... maar u raakt aan uit aan al die Franse teksten en - al dan niet betrouwbare - internetpagina’s.

•  U heeft een officiële brief ontvangen, maar het lukt niet om deze goed te interpreteren. Of u wil een brief schrijven aan de burgemeester, de Kamer van Koophandel of een andere instantie, maar zoekt naar een adequate formulering. Dergelijke zaken kunnen een grote barrière vormen voor uw startende onderneming in Frankrijk. Het gaat vaak niet om een formele vertaling, maar eerder om het interpreteren van officiële informatie of het formuleren ervan.