Belasting en sociale lasten

De totale last (belastingen en sociale lasten) die de overheid legt op een gemiddelde kleine ondernemer in Frankrijk komt uit op ongeveer 53% van zijn brutowinst.

In Nederland is die totale last ongeveer 48%, maar daaruit mag men niet concluderen dat ondernemers in Nederland het beter stellen. Dit is afhankelijk van het risicogevoel. Het sociale vangnet voor ondernemers is immers veel beter in Frankrijk dan in Nederland en daar staan natuurlijk sociale premies tegenover.

Zo wordt de Franse ondernemer opgenomen in het ziekenfonds en pensioenfonds voor ondernemers. Hij krijgt niet alleen een door de overheid gesponsorde verzekering tegen ziektekosten (hij hoeft dus in privé geen ziektekostenverzekering te betalen!), maar ook tegen arbeidsongeschiktheid, een uitkering bij zwangerschap, ouderschapsverlof en een uitkering bij overlijden. Al deze verzekeringen en voorzieningen vragen een percentage van de winst en zijn dus progressief: hoe beter een bedrijf presteert, hoe hoger het bedrag aan sociale premies dat moet worden betaald, zonder dat de ondernemer daar meer of betere dekking voor terugkrijgt… Winstgevendheid wordt dus bestraft en om deze reden kent Frankrijk veel kleine marginale bedrijfjes en relatief weinig bedrijven die doorgroeien.

Van de afdracht aan de overheid door een kleine ondernemer gaat verreweg het grootste gedeelte naar de sociale premies.  Het is voor veel nieuwe ondernemers een prettig idee om te beginnen met ondernemen in een nieuw land met behoorlijke sociale uitkeringen. Maar de bijbehorende hoge premie is soms nog wel even slikken…

Er zijn twee verschillende belastingregimes: 

Daar bovenop komen nog enkele andere belastingen voor ondernemers. En mogelijk de onroerende zaakbelasting.