Sociale uitkeringen

Voor wat betreft de uitkeringen aan ondernemers houdt de Franse overheid zoveel mogelijk vast aan gelijkheid van rechten voor ondernemers en werknemers - ook al zijn er ondernemers die (net als in Nederland) liever iets minder zekerheden zouden hebben in ruil voor een lagere premie.

Op de website van de SSI kunt u in detail lezen voor welke uitkeringen u in aanmerking komt. Voor een uitkering bij een ongeval moet de ondernemer minstens één jaar bij het SSI zijn ingeschreven (en zijn premies betaald hebben).

Binnen de basisverzekering voor ziektekosten worden de honoraria van artsen en paramedische hulp slechts gedeeltelijk vergoed: voor honoraria van eerstelijnsartsen geldt een vergoeding van 70%, voor medicijnen 35%, 65% of 100% ( afhankelijk van het vignet van het medicament). Ook voor een verblijf in ziekenhuis of kliniek, farmaceutische producten en vervoerskosten gelden slechts gedeeltelijke vergoedingen. Bij chronische aandoeningen geldt echter een vergoeding van 100% indien gedurende meer dan zes maanden zorg nodig is. Bij ziekenhuisopname is de vergoeding 100% vanaf de 31ste dag. Bij ziekenhuisopname tot de 30ste dag geldt een vergoeding van 80%. Bij calamiteiten is de vergoeding 100%.

Ondernemers moeten verplicht een aanvullende ziektekostenverzekering (compliment) aanschaffen (meestal aangeduid met de term ‘mutuelle’), waardoor een aantal van bovenstaande eigen bijdragen naar beneden worden gedrukt.

Bij zwangerschap heeft de onderneemster recht op een aanvullende uitkering, zwangerschapsverlof en vergoeding van vervanging. Voor alle ondernemers is er ook een (kleine) uitkering bij ouderschapsverlof.

Als de ondernemer niet in staat is te werken vanwege ziekte of na een ongeval, heeft hij recht op een dagvergoeding. Bij ziekte (arrêt maladie) heeft de ondernemer recht op een vergoeding vanaf de 8ste ziektedag, bij ziekenhuisopname vanaf de 4de dag. Het bedrag van de vergoeding ligt tussen de 20€ en de 50€ per dag.

In geval van arbeidsongeschiktheid gelden vergelijkbare regels als bij de Nederlandse WIA, al zijn de uitkeringen in Frankrijk over het algemeen wat lager. De maximale uitkering bij 100% arbeidsongeschiktheid is ongeveer €870/maand. Daarbij dient opgemerkt te worden dat in Nederland een ondernemer niet eens voor de WIA in aanmerking komt en slechts zijn risico op arbeidsongeschiktheid kan verzekeren via een particuliere verzekeraar.

De pensioenuitkering is geheel afhankelijk van wat de ondernemer in de loop van de jaren heeft opgebouwd. Frankrijk kent immers geen omslagstelsel voor de AOW, zoals Nederland, maar een opbouwstelsel.